Dane na talerzu podane – farmaceuci o rządowym projekcie