Dziesiątki tysięcy przesyłek z maseczkami i płynami. Pocztowe statystyki