Podkomisja zaczyna prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty