Zaktualizowane wytyczne EMA dot. wymogów regulacyjnych w okresie pandemii dla leków przeznaczonych dla ludzi