NRA zbiera głosy poparcia dla projektu nowelizacji ustawy