Kary za nienoszenie maseczek zostaną unieważnione?