7 zamiast 90 dni? Samorząd aptekarski apeluje w sprawie terminu na realizację zleceń